ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตอุเทนถวาย ห้องปฏิบัติการ (Lab)
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
9:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์ 0714302
(3) 1,
L21
   
 0716302
(3) 1,
L26
      
 04140303
(3) 1,
L21
   
     0720202
(3) 1,
L27
  
     0716303
(1) 1,
L26
  
อังคาร 0715301
(3) 1,
L21
      
พุธ     0714402
(1) 1,
L21
  
     0712203
(3) 3,
L21
  
     0712101
(3) 1,
L26
  
     0712203
(3) 2,
L26
  
พฤหัสบดี 0716302
(3) 2,
L21
      
 0715201
(3) 2,
L21
      
 0715201
(3) 1,
L26
      
 0714401
(3) 1,
L21
      
     0715202
(1) 2,
L21
  
     0716303
(1) 2,
L21
  
     0718405
(2) 1,
L21
   
     0715202
(1) 1,
L26
  
ศุกร์ 0712302
(3) 2,
L26
      
  0713201
(3) 1,
L26
  
     0720301
(3) 1,
L21

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:42:42