ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร 8
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  2/9/2562 - 8/9/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์    806  0712203
(3) 4,
L21
  0720405
(3) 1,
L21
    
      0721201
(2) 1,
L21
     
    Lab 1   0720309
(2) 1,
L21
      0720107
(2) 1,
L27
    Lab 2  0716302
(3) 1,
L26
  0716303
(1) 1,
L26
    
  0716302
(3) 3,
L21
        
อังคาร    806      0720304
(2) 1,
L21
   0032005
(3) 2,
L27
    Lab 1          0720107
(2) 1,
L27
พุธ    806          0720108
(2) 1,
L21
    Lab 1      0720310
(2) 1,
L21
   0601110
(3) 1,
L27
    Lab 3      0714402
(1) 1,
L21
    
พฤหัสบดี    806  0720312
(3) 1,
L21
      0720108
(2) 1,
L21
    Lab 1  0012001
(3) 3,
L21
  0020003
(3) 2,
L21
    
    Lab 2  0716302
(3) 2,
L21
  0716303
(1) 2,
L21
    
    Lab 3  0714401
(3) 1,
L21
  0718405
(2) 1,
L21
     
ศุกร์    806          0720407
(2) 1,
L27
 
    Lab 1 0720402
(2) 1,
L21
  0720414
(2) 2,
L21
     
อาทิตย์    806 0720411
(2) 1,
L27
 0720416
(2) 1,
L27
        
    Lab 1 0720414
(2) 1,
L27
 0720417
(2) 1,
L27
  0720415
(2) 1,
L27
 0720412
(2) 1,
L27
   

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.16.123:20/9/2562 19:28:35