ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตอุเทนถวาย อาคาร7
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  15/7/2562 - 21/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์    7301  0720404
(3) 1,
L21
  0720401
(3) 1,
L21
 
  0712305
(4) 1,
L26
 
อังคาร    7301   0720305
(2) 1,
L21
     
    7401-1      0717405
(1) 1,
L21
 0713101
(3) 1,
L21
       0713101
(3) 1,
L26
  0711101
(3) 3,
L21
  
  0714403
(3) 1,
L26
     
      0717405
(1) 2,
L26
 
      0712302
(3) 1,
L21
 
พุธ    7301  0715302
(3) 1,
L26
     
    7401-1 0718404
(2) 1,
L21
  0711301
(3) 1,
L21
 
      01230001
(3) 1,
L21
 
      04170203
(1) 1,
L21
 
      0718103
(2) 1,
L21
พฤหัสบดี    7301 0720403
(2) 1,
L21
     
    7401-1  04120308
(1) 1,
L21
     
  0712307
(4) 2,
L26
 
ศุกร์  0712307
(4) 1,
L21
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.232.99.123:17/7/2562 20:01:44