ตารางการใช้ห้อง
- วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
วัน  | ทุกวัน|อาทิตย์|จันทร์|อังคาร|พุธ|พฤหัสบดี|ศุกร์|เสาร์
 ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 ระหว่าง  22/7/2562 - 28/7/2562 
 
Day/Time
 
 
   ROOM   
 
7:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:00
จันทร์    4103 0342403
(3) 1,
L21
     0342202
(2) 1,
L21
    4201  0342301
(3) 1,
L21
    0342308
(3) 1,
L21
  
  0342301
(3) 2,
L26
        
    4202    0342302
(3) 1,
L21
  0342307
(3) 2,
L26
  
       0342307
(3) 1,
L21
  
อังคาร    4103   0342403
(1) 1,
L26
 0342321
(3) 1,
L26
  0342312
(3) 1,
L26
 0342202
(2) 1,
L21
    4201    0342304
(3) 1,
L21
  0342301
(3) 1,
L21
  
       0342301
(3) 2,
L26
  
    4202    0342318
(3) 1,
L21
      
พุธ    4103   0032002
(3) 1,
L21
     0342202
(2) 1,
L21
   0032002
(3) 2,
L26
      
    4201   0342320
(3) 1,
L21
      
    4202   0342302
(3) 1,
L21
      
พฤหัสบดี    4103  0342309
(1) 1,
L21
  0342401
(3) 1,
L21
  0342321
(3) 1,
L26
 0342203
(2) 1,
L26
    4201       0342304
(3) 1,
L21
  
    4202   0342303
(3) 1,
L21
  0342202
(3) 2,
L21
  
ศุกร์    4103   0342401
(3) 1,
L21
  0342201
(3) 1,
L21
  
       0342201
(3) 2,
L26
  
    4201   0342202
(3) 1,
L21
      
    4202  0342303
(3) 1,
L21
 0342313
(3) 1,
L21
  0342313
(3) 1,
L21
  

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:36:10