ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
   03  
อาคารพื้นฐาน
   04  
อาคาร ปทส.
   05  
อาคารพืชศาสตร์
   06  
อาคารพืชไร่
   07  
อาคารสัตวศาสตร์
   08  
อาคารเกษตรศึกษา
   09  
อาคารโรงฟักไข่
   10  
อาคารพืชศาสตร์
   11  
อาคารปฏิบัติการรวม
   12  
อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
   13
อาคารหลังเก็บเกี่ยวพืชผัก
   14  
อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   15  
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
   16  
อาคารปฏิบัติการ
   17  
อาคารมนุษย์ศาสตร์
   18  
อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   99  
-
   COE  
อาคาร COE
   HS  
อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   SC  
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
   กว.  
อาคารเกษตรกลวิธาน
     
อาคารเกษตรกลวิธาน 1
   ปทส.  
คณะสัตวแพทย์
   ปม  
อาคารประมง
   พัสดุกลาง  
อาคารพัสดุกลาง (สนง.วิศวฯ)
   ฟาร์มสุกร  
ฟาร์มสุกร
   ฟาร์มโคนม  
ฟาร์มโคนม
   วศ.  
อาคารวิศวกรรมแปรสภาพฯ
   ศร.  
อาคารศูนย์เรียนรวม
   สนง.อธิการบดี  
สนง.อธิการบดี
   สนามกีฬา  
สนามกีฬา
   สนามตระกร้อ  
สนามตระกร้อ
   สนามบาสเก็ตบอล  
สนามบาสเก็ตบอล
   สนามฝึกบิน  
สนามบิน
   สนามฟุตซอล  
สนามฟุตซอล
   สนามฟุตบอล  
สนามฟุตบอล
   สนามวอลเลย์บอล  
สนามวอลเลย์บอล
   สนามเทนนิส  
สนามเทนนิส
   สนามเปตอง  
สนามเปตอง
   สนามแบดมินตัน  
สนามแบดมินตัน
   สพ.  
โรงพยาบาลปศุสัตว์
   สำนักงานอธิการบด  
สถาบันการบินชั้น 5
   หอประชุมกลาง  
หอประชุมกลาง
   อาคารยิมฯใหม่  
อาคารยิมใหม่
   อาคารวิทยบริการ  
อาคารวิทยบริการ
   เรือนเพาะชำ  
เรือนเพาะชำ
   แปรรูป 1  
อาคารแปรรูป 1
   แปรรูป 2  
อาคารแปรรูป 2
   โรงนม  
โรงนม
   โรงฝึกงาน  
1
   โรงฝึกงาน2  
2
   โรงฝึกงาน3  
3
   โรงฝึกงาน4  
4
   โรงสีข้าว  
โรงสีข้าว
   โรงเพาะฟัก  
โรงเพาะฟัก
   โรงเรือนสัตว์ทดล  
โรงเรือนสัตว์ทดลอง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  
N/A
   01  
อาคาร 1
   02  
อาคาร 2
   03  
อาคาร 3
   04  
อาคาร 4
   05  
อาคาร 5
   08  
อาคาร 8
   09  
อาคาร 9
   E-TECH  
E-TECH
   G1  
อาคารยิม 1
   srbpoly  
srbpoly
   จภ  
จภ
   บางพระ  
บางพระ
   สระว่ายน้ำ  
สระว่ายน้ำ
   สหจินดาลัย  
สหจินดาลัย
   ไม่ระบุห้อง  
- วิทยาเขตจันทบุรี
   AB  
สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
   AG  
อาคาร เทคโนโลยีการเกษตร
   AS  
อาคาร AS
   BT  
อาคาร เทคโนโลยีชีวภาพ
   DC  
อาคาร โคนม
   EN  
อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
   FB  
อาคาร เทคโนโลยีประมง
   FT  
อาคาร FT
   FT4  
อาคาร เทคโนโลยีการอาหาร
   LB1  
อาคาร ไม้
   LB2  
อาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   LB3  
อาคาร เทคโนโลยีสังคม
   LB4  
อาคาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   LB5  
อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   ME  
อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 1
   ME1  
อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 1
   ME2  
อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 2
   ME3  
อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 3
   PS  
อาคาร เทคโนโลยีการผลิตพืช
   SB1  
อาคาร ศูนย์ภาษา
   SB3  
อาคาร เอนกประสงค์
   SB4  
อาคาร วิทยบริการ
   SC  
อาคาร เทคโนโลยีสังคม(ใหม่)
- วิทยาเขตอุเทนถวาย
   01  
นอกสถานที่
   02  
อาคาร2
   03  
อาคาร3
   04  
อาคาร4
   05  
อาคารโรงงานไม้
   06  
ตึก กศส
   07  
อาคาร7
   08  
อาคาร 8
   09  
ห้องปฏิบัติการ (Lab)
   10  
อาคารเรียน (กศส.)
   sbc  
   xxxx  
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  
N/A
   01  
อาคาร 1
   02  
อาคาร 2
   03  
อาคาร 3
   04  
อาคาร 4
   08  
อาคาร 8
   09  
อาคาร 9
   E-TECH  
E-TECH
   G1  
อาคารยิม 1
- ฝากเรียน
   c2  
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.84.236.168:15/12/2561 17:24:34