ตารางการใช้ห้อง
 - วิทยาเขตจันทบุรี อาคาร เทคโนโลยีสังคม(ใหม่)
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  28/4/2562 - 4/5/2562 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:00
จันทร์  0032005
(3) 3,
L26
  0032002
(3) 3,
L21
 
 0614204
(3) 1,
EXAM
   0032002
(3) 6,
L26
 
      0032002
(3) 3,
EXAM
  
      0032002
(3) 5,
EXAM
  
      0032002
(3) 6,
EXAM
  
อังคาร      0032003
(3) 2,
L26
 
      0032003
(3) 4,
L21
 
พุธ  0031005
(3) 1,
L21
  0032001
(3) 1,
EXAM
  
 0403104
(3) 1,
EXAM
  0032001
(3) 2,
EXAM
  
พฤหัสบดี 0022001
(3) 2,
L21
     
 0210207
(3) 1,
EXAM
     
 0601108
(3) 1,
EXAM
     
ศุกร์      0043001
(3) 1,
L26
      0403205
(3) 1,
EXAM
 

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L82 = ปริญญาโท นอกเวลาราชการ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน      รายละเอียดการจองใช้ห้องและการใช้ห้องสอบ
วันที่จองเวลาจุดประสงค์การจองห้อง / ผู้จอง
3 พ.ค. 256213:30-16:30สอบปลายภาค
0403205 : Intermediate Accounting 2 กลุ่ม 1
2 พ.ค. 256209:00-12:00สอบปลายภาค
0210207 : Economics of Natural Resources and environment กลุ่ม 1
2 พ.ค. 256209:00-12:00สอบปลายภาค
0601108 : Calculus and Geometry กลุ่ม 1
1 พ.ค. 256209:00-12:00สอบปลายภาค
0403104 : Intermediate Accounting 1 กลุ่ม 1
1 พ.ค. 256213:30-15:30สอบปลายภาค
0032001 : Science, Technology and Environment for Life กลุ่ม 1
1 พ.ค. 256213:30-15:30สอบปลายภาค
0032001 : Science, Technology and Environment for Life กลุ่ม 2
29 เม.ย. 256209:00-11:00สอบปลายภาค
0614204 : Theory of Computation กลุ่ม 1
29 เม.ย. 256213:30-15:30สอบปลายภาค
0032002 : English in Daily Life กลุ่ม 3
29 เม.ย. 256213:30-15:30สอบปลายภาค
0032002 : English in Daily Life กลุ่ม 5
29 เม.ย. 256213:30-15:30สอบปลายภาค
0032002 : English in Daily Life กลุ่ม 6
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:22/9/2562 5:00:26