ตารางการใช้ห้อง
 - คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี อาคารพืชศาสตร์
 ห้อง
 คุณลักษณะ
 ปีการศึกษา2561  / 1 2 3 ระหว่าง  10/12/2561 - 16/12/2561 
 
Day/Time
 
8:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:00
จันทร์ 0113313
(3) 1,
L21
    0110104
(3) 1,
L21
   
อังคาร      0110402
(3) 1,
L21
   0110402
(3) 10,
L21
         0110402
(3) 11,
L21
         0110402
(3) 12,
L21
         0110402
(3) 13,
L21
         0110402
(3) 2,
L21
         0110402
(3) 3,
L21
         0110402
(3) 4,
L21
         0110402
(3) 6,
L21
         0110402
(3) 7,
L21
         0110402
(3) 8,
L21
         0110402
(3) 9,
L21
พุธ      0110402
(3) 2,
L21
      
      0110402
(3) 3,
L21
      
พฤหัสบดี 0111403
(3) 1,
L21
     0110403
(1) 1,
L21
   
 0111403
(3) 2,
L21
     0110403
(1) 2,
L21
   
       0110601
(1) 1,
L81
   
ศุกร์ 0110104
(3) 1,
L21
           

ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม ระดับการศึกษา

L0 = -
L9 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
L10 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
L21 = ปริญญาตรี ปกติ
L22 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง
L23 = ปริญญาตรี ต่อเนื่อง สมทบ
L24 = ปริญญาตรี 5 ปี
L25 = ปริญญาตรี 6 ปี
L26 = ปริญญาตรี เทียบโอน
L27 = ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
L28 = ปริณญาตรี 6ปี เทียบโอน
L29 = ปริญญาตรี 4 ปีสมทบ
L81 = ปริญญาโท ปกติ
L98 = -
L99 = ฝากเรียน
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.84.236.168:15/12/2561 15:56:21