ตารางการใช้ห้อง
แสดงข้อมูล   แต่ละห้อง   ทุกห้อง
    ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสอาคารเพื่อเลือกห้อง
- คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
   03  อาคารพื้นฐาน
   04  อาคาร ปทส.
   05  อาคารพืชศาสตร์
   06  อาคารพืชไร่
   07  อาคารสัตวศาสตร์
   08  อาคารเกษตรศึกษา
   09  อาคารโรงฟักไข่
   10  อาคารพืชศาสตร์
   11  อาคารปฏิบัติการรวม
   12  อาคารอุตสาหกรรมเกษตร
   13อาคารหลังเก็บเกี่ยวพืชผัก
   14  อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
   15  อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร 2
   16  อาคารปฏิบัติการ
   17  อาคารมนุษย์ศาสตร์
   18  อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์
   99  -
   COE  อาคาร COE
   HS  อาคารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
   SC  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา
   กว.  อาคารเกษตรกลวิธาน
     อาคารเกษตรกลวิธาน 1
   ปทส.  คณะสัตวแพทย์
   ปม  อาคารประมง
   พัสดุกลาง  อาคารพัสดุกลาง (สนง.วิศวฯ)
   ฟาร์มสุกร  ฟาร์มสุกร
   ฟาร์มโคนม  ฟาร์มโคนม
   วศ.  อาคารวิศวกรรมแปรสภาพฯ
   ศร.  อาคารศูนย์เรียนรวม
   สนง.อธิการบดี  สนง.อธิการบดี
   สนามกีฬา  สนามกีฬา
   สนามตระกร้อ  สนามตระกร้อ
   สนามบาสเก็ตบอล  สนามบาสเก็ตบอล
   สนามฝึกบิน  สนามบิน
   สนามฟุตซอล  สนามฟุตซอล
   สนามฟุตบอล  สนามฟุตบอล
   สนามวอลเลย์บอล  สนามวอลเลย์บอล
   สนามเทนนิส  สนามเทนนิส
   สนามเปตอง  สนามเปตอง
   สนามแบดมินตัน  สนามแบดมินตัน
   สพ.  โรงพยาบาลปศุสัตว์
   สำนักงานอธิการบด  สถาบันการบินชั้น 5
   หอประชุมกลาง  หอประชุมกลาง
   อาคารยิมฯใหม่  อาคารยิมใหม่
   อาคารวิทยบริการ  อาคารวิทยบริการ
   เรือนเพาะชำ  เรือนเพาะชำ
   แปรรูป 1  อาคารแปรรูป 1
   แปรรูป 2  อาคารแปรรูป 2
   โรงนม  โรงนม
   โรงฝึกงาน  1
   โรงฝึกงาน2  2
   โรงฝึกงาน3  3
   โรงฝึกงาน4  4
   โรงพยาบาลสัตว์  โรงพยาบาลสัตว์
   โรงสีข้าว  โรงสีข้าว
   โรงเพาะฟัก  โรงเพาะฟัก
   โรงเรือนสัตว์ทดล  โรงเรือนสัตว์ทดลอง
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  N/A
   01  อาคาร 1
   02  อาคาร 2
   03  อาคาร 3
   04  อาคาร 4
   05  อาคาร 5
   06  อาคาร 6
   08  อาคาร 8
   09  อาคาร 9
   10  อาคาร 10
   E-TECH  E-TECH
   G1  อาคารยิม 1
   srbpoly  srbpoly
   จภ  จภ
   บางพระ  บางพระ
   สระว่ายน้ำ  สระว่ายน้ำ
   สหจินดาลัย  สหจินดาลัย
   ไม่ระบุห้อง  
- วิทยาเขตจันทบุรี
   AB  สำนักงานวิทยาเขตจันทบุรี
   AG  อาคาร เทคโนโลยีการเกษตร
   AS  อาคาร AS
   BT  อาคาร เทคโนโลยีชีวภาพ
   DC  อาคาร โคนม
   EN  อาคาร วิศวกรรมและเทคโนโลยี
   FB  อาคาร เทคโนโลยีประมง
   FT  อาคาร FT
   FT4  อาคาร เทคโนโลยีการอาหาร
   LB1  อาคาร ไม้
   LB2  อาคาร ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
   LB3  อาคาร เทคโนโลยีสังคม
   LB4  อาคาร เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
   LB5  อาคาร เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
   ME  อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 1
   ME1  อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 1
   ME2  อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 2
   ME3  อาคาร เทคโนโลยีเครื่องกล 3
   ME9  อาคาร ปฏิบัติการไฟฟ้า
   PS  อาคาร เทคโนโลยีการผลิตพืช
   SB1  อาคาร ศูนย์ภาษา
   SB3  อาคาร เอนกประสงค์
   SB4  อาคาร วิทยบริการ
   SC  อาคาร เทคโนโลยีสังคม(ใหม่)
- วิทยาเขตอุเทนถวาย
   01  นอกสถานที่
   02  อาคาร2
   03  อาคาร 3 (สถาปัตยฯ)
   04  อาคาร 4
   05  อาคารโรงงานไม้
   06  อาคารเรียน (กศส.)
   07  อาคาร 7 (วิศวกรรมโยธา)
   08  อาคาร 8 (วิศวกรรมก่อสร้าง)
   09  
   10  
   sbc  
   xxxx  
- วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
   0  N/A
   01  อาคาร 1
   02  อาคาร 2
   03  อาคาร 3
   04  อาคาร 4
   08  อาคาร 8
   09  อาคาร 9
   E-TECH  E-TECH
   G1  อาคารยิม 1
- ฝากเรียน
   c2  
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:43:51