ยินดีต้อนรับสู่ระบบบริการการศึกษา            ส่งข้อเสนอแนะสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเรื่องระเบียบการแต่งกาย(ด่วนที่สุด)

คลิ๊กประกาศ
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   21 พฤษภาคม 2556
 2.เกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา(ด่วน)

ข้อมูลเกณฑ์การพ้นสภาพนักศึกษา
ประกาศโดย   แผนกทะเบียน   วันที่ประกาศ   27 ตุลาคม 2553
 3.การสะกดชื่อ - นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง
ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกท่านสะกดชื่อ – นามสกุลให้ถูกต้องตามหลักภาษาศาสตร์ตามประกาศราชบัณฑิตยสถาน
ประกาศโดย   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   วันที่ประกาศ   13 กรกฏาคม 2550
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
     038-342493,038-358137 ต่อ 8104,8105 081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.145.243.51:19/12/2557 6:45:29