รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2559
รอบทดแทนผู้สละสิทธิ์ 2
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2559
ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค้นหาตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้สมัคร
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.) สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
4.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 1 รูป
5.) เงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท

หมายเหตุ : มีปัญหาในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษา โทร 038-358137 ต่อ 8104,8105,8106 หรือ 081-9821881 หรือ 096-5922813
     
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.81.242.93:24/7/2559 23:37:04