รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประจำปีการศึกษา 2559
หมดเขตรับผ่านเว็บไซต์
สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ค้นหาตรวจสอบข้อมูลและรายงานตัวผู้สมัคร
เอกสารที่ต้องเตรียม
1.) สำเนาบัตรประชาชนจำนวน 1 ฉบับ
2.) สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 1 ฉบับ
3.) สำเนาวุฒิการศึกษาจำนวน 1 ฉบับ
4.) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)จำนวน 1 รูป
5.) เงินค่าสมัครจำนวน 300 บาท

หมายเหตุ : มีปัญหาในการสมัครและรายงานตัวนักศึกษา โทร 038-358137 ต่อ 8104,8105,8106 หรือ 081-9821881
          
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล