1012226Animal Behavior and Restraint
พฤติกรรมสัตว์และการควบคุมบังคับสัตว์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
หน่วยกิต2 (1-3-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติและพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ปัญหาทางพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า การผูกเงื่อนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้บังคับสัตว์ การเข้าหา และการบังคับสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ ที่ปลอดภัยต่อสัตว์และผู้ปฏิบัติงาน
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:06:57