1013308Veterinary Systemic Pathology
พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์
สังกัดสัตวแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1013307
รายวิชาต่อเนื่อง:1023409
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่1 / 2561
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
คำอธิบายรายวิชา
บทนำและการทบทวนพื้นฐานทางพยาธิวิทยา พยาธิวิทยาของหัวใจและระบบไหลเวียนของโลหิต พยาธิวิทยาของระบบอวัยวะสร้างเม็ดเลือด พยาธิวิทยาของระบบหายใจ พยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหารและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง พยาธิวิทยาของระบบสืบพันธุ์ พยาธิวิทยาของระบบปัสสาวะและการทดสอบหน้าที่ของไต พยาธิวิทยาของระบบกระดูก และกล้ามเนื้อ พยาธิวิทยาของระบบประสาท และอวัยวะรับความรู้สึกพิเศษ พยาธิวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อและการทดสอบหน้าที่ พยาธิวิทยาของระบบผิวหนัง พยาธิวิทยา ชีวโมเลกุลเพื่อการวินิจฉัยโรค
สัตวแพทย 55
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.170.48:16/9/2562 1:25:45