0353203Electricity and Control
ไฟฟ้าและการควบคุม
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์10:00-12:001405ENC103710    
  จันทร์13:00-16:001405ENC      
อาจารย์: นายวรพล ชินสถิต
อาจารย์ขวัญจิต ออกเวหา
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317110-3-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ เครื่องมือวัดไฟฟ้า วงจรแสงสว่าง ระบบไฟฟ้ากำลัง มอเตอร์ไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าฉุกเฉินและระบบสัญญาณเตือนภัย การคุมรักษาระดับและการควบคุมอุณหภูมิ วิธีการบำรุงรักษาและปรับแต่งเซนเซอร์ การออกแบบระบบขับในกลไกของอุปกรณ์ตรวจจับระยะวิธีการใช้โปรแกรมแบบตรรกะควบคุม
เครื่องกล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.204.2.53:20/9/2562 21:32:59