0353306Mechanical Laboratory 1
ปฏิบัติงานเครื่องกล 1
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, เทคโนโลยีเครื่องกล
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี09:00-12:001204ENC3028210    
อาจารย์: อาจารย์ชาญณรงค์ ชูสุย
สำรองให้:เทคโนโลยีเครื่องกล ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370030-28-2
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การทดลองในเรื่องกฎพื้นฐานทางวิศวกรรมเครื่องกล การวัดความเร็วเชิงมุม การเคลื่อนที่แบบวิธีโค้ง กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน กฎของฮุคและศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ การโก่งของคาน การทดสอบแรงบิดของเพลา การทดสอบแรงเสียดทานของลูกปืน การวัดความสั่นสะเทือนและการถ่วงสมดุลทางกล
เครื่องกล 61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.194.83:20/9/2562 13:11:55