0341209Field Practices in Fishery 2
ฝึกงานทางการประมง 2
สังกัดเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร, ประมง
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-10:003106FBC3092110    
  จันทร์16:00-17:003106FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์นิภาพร จุฬารมย์
อาจารย์วัชระ น้อยคงคา
สำรองให้:ประมง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1317230-9-21
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ07:00-08:003106FBC103710    
  พฤหัสบดี07:00-08:003106FBC      
  ศุกร์07:00-08:003106FBC      
อาจารย์: อาจารย์ยุพา บุญมี
อาจารย์นิภาพร จุฬารมย์
อาจารย์วัชระ น้อยคงคา
สำรองให้:ประมง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 992210-3-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ฝึกปฏิบัติงานด้านการเพาะพันธุ์และการอนุบาลสัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาน้ำจืด กุ้งน้ำจืด และน้ำกร่อย รวมถึงสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก โดยเป็นการฝึกปฏิบัติภายในฟาร์มของสาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
ประมง 59(เทคอุต)
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:52:49