04073283D Computer and Animation 2
คอมพิวเตอร์ 3 มิติและแอนิเมชัน 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีมัติมีเดีย
หน่วยกิต3 (1-4-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0407225
รายวิชาต่อเนื่อง:0407334, 0407335, 0407336
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-13:00650906C3025510    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10019
ทุกชั้นปี
30-24-6
30-1-29
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์วสันต์ รัตนากร
  02 พฤหัสบดี08:00-13:00650906C3023710    
อาจารย์: อาจารย์คมสันต์ สุขวิญญา
สำรองให้:เทคโนโลยีมัลติมีเดีย ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001930-23-7
สอบปลายภาค: 17 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 246
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์มาลิน หัตถกิจธาตรี
นายเวนิส บรรพตา
คำอธิบายรายวิชา
กฎการเคลื่อนไหวพื้นฐาน 12 ข้อ การกำหนดความเคลื่อนไหวให้กับวัตถุและตัวละครบนซอฟแวร์ออกแบบ 3 มิติ การกำหนดความเคลื่อนไหวเพื่อสร้างอารมณ์ความรู้สึกให้กับใบหน้าของตัวละคร พื้นฐานการออกแบบมุมกล้อง 3 มิติ การเขียนบทเพื่อสร้างภาพยนตร์อนิเมชั่น 3 มิติขนาดสั้น การสร้างภาพยนตร์ 3 มิติขนาดสั้น

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:20:56