0404417Forwarder/Shipping Business and Custom Formality
ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีศุลกากร
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-18:0059605C22010    
อาจารย์: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 58 กลุ่ม 129852-0-2
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6306
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ระบบธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า และพิธีการศุลกากร กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราภาษีศุลกากรเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนการขนส่งสินค้า คลังสินค้า ทัณฑ์บน พิธีการนำเข้าและส่งออกเฉพาะเรื่อง การประยุกต์ใช้ INCOTERMS กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดระดับตัวแทนออกของอนุญาต

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:42:13