0720414Safety in Construction
ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารงานก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์13:00-15:00Lab 108C158710    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1006915-8-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อาทิตย์08:00-10:00Lab 108C1511410    
อาจารย์: อาจารย์ทองพูล ทาสีเพชร
สำรองให้:วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ทุกชั้นปี15-1-14
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง หน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพ อนามัย และชีวิตภายในหน่วยงานก่อสร้าง วิธีปฏิบัติที่ปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลต่าง ๆ การตรวจสอบโครงสร้างชั่วคราวบริเวณก่อสร้าง กรณีศึกษาความปลอดภัยในอาคารขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:18:08