0734420Computer Graphics
คอมพิวเตอร์กราฟิก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0733304 หรือ
0733304 หรือ
0733304
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-15:0006C1541110    
อาจารย์: อาจารย์สมบัติ ต่อวัฒนชัย
สำรองให้:สถาปัตยกรรมภายใน ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 1115415-3-12
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟฟิคและ นำเสนองานในรูปแบบต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการแต่งภาพด้วยคอมพิวเตอร์การสร้าง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) ที่สมบูรณ์แบบ การออกแบบสื่อการสอนด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.48.224:23/8/2562 22:46:09