0802372English for Office
ภาษาอังกฤษในสำนักงาน
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:00LAB 202C30201010    
อาจารย์: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996230-20-10
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พฤหัสบดี08:00-12:00LAB 101C30191110    
อาจารย์: อาจารย์ชนุช คล้ายสุวรรณ
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996230-19-11
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 575
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านธุรกิจที่บุคลากรต้องใช้ในสำนักงาน การต้อนรับ การนัดหมายการประชุม
การท่องเที่ยว56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.80.4.76:16/9/2562 10:00:59