0805023MICE Management
การจัดการประชุม นิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
สังกัดศิลปศาสตร์, การท่องเที่ยว
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ12:00-15:00620806C3027310    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9962
ทุกชั้นปี
30-26-4
30-1-29
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 452
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-11:00620806C3026410    
อาจารย์: อาจารย์วาริท วสยางกูร
สำรองให้:การท่องเที่ยว ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 996230-26-4
สอบปลายภาค: 16 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 04 ห้อง 453
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายและคำจำกัดความของการประชุมสัมมนา การจัดนิทรรศการ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ประเภทของการจัดงาน วัตถุประสงค์การจัดงาน ปัจจัยในการเลือกสถานที่และเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดงานแต่ละประเภท การจัดการด้านการตลาด ขั้นตอนการวางแผนงาน การดำเนินงานและการติดตามประเมินผล
การท่องเที่ยว56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.206.48.142:23/9/2562 3:23:36