0230233Safety Driving Technology
เทคโนโลยีการขับขี่ปลอดภัย
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี13:00-17:001208ENC3027310    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ บัวระบัติ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 990230-27-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ประเภทของยานยนต์ กฎหมายจราจรที่ควรทราบ กฎความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการใช้ถนน เทคนิคการขับรถจักรยานยนต์ เทคนิคการขับรถยนต์ การตรวจสภาพยานพาหนะ ปัจจัยที่มีผลต่อการขับขี่ ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ฝึกปฏิบัติการขับขี่ปลอดภัย
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:10:55