0405311Information Technology Security and Risk Management
ความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-16:00C903C156910    
อาจารย์: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10018
ทุกชั้นปี
10-6-4
5-0-5
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ศุกร์08:00-11:00C903C3026410    
อาจารย์: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312630-26-4
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 572
อาจารย์คุมสอบ: นางสาวกัญญารัตน์ นิ่มตระกูล
อาจารย์รัฐ บุรีรัตน์
อาจารย์ณัฐกรณ์ กานคาน
  03 อังคาร08:00-11:00C903C30201010    
อาจารย์: อาจารย์สาโรช หว่างนุ่ม
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1312630-20-10
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
อาจารย์วัชราภรณ์ ขายม
อาจารย์ดวงใจ หนูเล็ก
 วิทยาเขตจันทบุรี
  01 พฤหัสบดี13:00-16:001065SCC3021910    
อาจารย์: อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369330-22-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 ไม่มีข้อมูล3092110    
อาจารย์: อาจารย์พิศาล ทองนพคุณ
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1370130-9-21
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวโน้มของความไม่ปลอดภัยในสภาวะการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ประเภทของภัยคุกคามและการป้องกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ วิธีการคืนสภาพจากความหายนะในการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ การพิสูจน์ทราบในระบบคอมพิวเตอร์ การจัดการและการบริการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในระบบฐานข้อมูลความปลอดภัยในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ความปลอดภัยในโครงข่ายการสื่อสารข้อมูล การป้องกันทางกายภาพ การวิเคราะห์ ความเสี่ยง ประเด็นกฎหมายและจรรยาบรรณในเรื่องความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.240.31:15/10/2562 8:52:09