0405206Applications for Program Packages in Business
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางธุรกิจ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์08:00-12:00C403C40231710    
อาจารย์: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1365840-23-17
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
ดร.วีระ สุภะ
  02 จันทร์13:00-17:00C403C40211910    
อาจารย์: อาจารย์ทิพวรรณ มีพึ่ง
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13658
ทุกชั้นปี
40-20-20
40-1-39
สอบปลายภาค: 11 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สุมาลี สมนึก
ดร.วีระ สุภะ
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  03 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1366240-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตจันทบุรี
ปริญญาตรี เทียบโอน
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-12:001062SCC3021910    
อาจารย์: อาจารย์คณภร ควรรติกุล
สำรองให้:ระบบสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 1369330-22-8
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
การประยุกต์ใช้โปรแกรมเพื่องานทางธุรกิจ การจัดการงานเอกสารทั่วไป การใช้ตารางการทำงานกับรูปภาพและกราฟ การใช้จดหมายเวียน การจัดทำรายงาน การคำนวณ การทำงานกับสูตรและฟังก์ชั่น การใช้มาโคร การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปข้อมูลสำหรับผู้บริหาร การนำเสนอข้อมูลทางธุรกิจด้วยรูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหวอย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบสารสนเทศ-บริหาร58
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:35:57