0410313Introduction to Digital
ดิจิตอลเบื้องต้น
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0095209C2017310    
อาจารย์: อาจารย์ปรินดา ลาภเจริญวงศ์
สำรองให้:วิทยาการคอมพิวเตอร์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1314120-17-3
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 02 ห้อง 245
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์สิทธิชัย คุณากรไพบูลย์ศิริ
ดร.ฐิติพร สังขรัตน์
คำอธิบายรายวิชา
พื้นฐานของวงจรดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ ประตูตรรกะและพีชคณิตแบบบูลีน หลักการลดรูปฟังก์ชันตรรกะให้ง่าย การเข้ารหัสและการถอดรหัส ฟลิปฟลอป วงจรตรรกะ เชิงลำดับ วงจรคำนวณทางคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรมสำหรับคอมพิวเตอร์อินเทอร์เฟส แบบอนุกรม แบบขนาน การอินเทอร์เฟสแบบขนานของการแปลงดิจิตอลไปเป็นอนาล็อก การอินเทอร์เฟสแบบขนานของการแปลงอนาล็อกไปเป็นดิจิตอล
วิทย์คอม-บริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 18:31:00