0230204Multimodal Transportations
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
สังกัดเทคโนโลยีสังคม, เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0230102 หรือ
0230102 หรือ
0230102 หรือ
0230102
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี08:00-10:00HS 603HSC54431110    
  พฤหัสบดี10:00-12:00HS 603HSC      
อาจารย์: อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309354-43-11
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิตสุภา สาคร
Mr.YESHI MOKTAN
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ศุกร์08:00-10:00ศร.306ศร.C5648810    
  ศุกร์10:00-12:00ศร.306ศร.C      
อาจารย์: อาจารย์สุภาภรณ์ บุญเจริญ
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1309354-46-8
สอบกลางภาค: 8 ส.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ: อาจารย์จิตสุภา สาคร
Mr.YESHI MOKTAN
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 13:00 - 15:00 ตึก ศร. ห้อง ศร.407
อาจารย์คุมสอบ:
 วิทยาเขตอุเทนถวาย
  01 อังคาร08:00-12:00430404C2502510    
อาจารย์: นายกิตติชัย ประเสริฐพรศรี
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321725-0-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะทั่วไป ข้อดี ข้อเสีย ของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ แนวคิดและเป้าหมายในการใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การเชื่อมโยงระบบการขนส่ง การขนส่งระหว่างประเทศ การขนส่งข้ามแดน และการขนส่งผ่านแดน โครงสร้างพื้นฐานในการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และศึกษาจากกรณีศึกษา
การจัดการโลจิสติกส์ 59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.204.176.189:16/9/2562 17:18:43