0404306Forwarder Business and Custom Formality
ธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี14:00-18:0059605C4034610    
อาจารย์: อาจารย์รัฐยา พรหมหิตาทร
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-34-6
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 06 ห้อง 6306
อาจารย์คุมสอบ:
  02 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 ไม่มีข้อมูล4004010   CLOSED 
อาจารย์:
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1001740-0-40
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้าและพิธีการศุลกากร ลักษณะและรูปแบบการให้บริการ กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราภาษีศุลกากร เอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวแทนการจัดการขนส่งสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน การปฏิบัติพิธีการนำเข้าและส่งออกเฉพาะเรื่อง กฎว่าด้วยแหล่งกำเนิดสินค้า สิทธิพิเศษทางศุลกากรตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ การจัดระดับตัวแทนออกของอนุญาต ระบบและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพิธีการศุลกากร
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.226.234.20:18/9/2562 18:22:13