0404202Production and Operation Management
การจัดการผลิตและปฏิบัติการ
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร08:00-12:0059705C4034610    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 233
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ14:00-18:0059705C4034610    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 234
อาจารย์คุมสอบ:
  03 พฤหัสบดี08:00-12:0059505C4035510    
อาจารย์: อาจารย์สุภาวดี สายสนิท
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-35-5
สอบปลายภาค: 15 ต.ค. 2562 เวลา 12:30 - 15:00 ตึก 02 ห้อง 235
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะและความสำคัญของการผลิต ระบบการผลิตแบบต่างๆ ปัจจัยเกี่ยวกับการตัดสินใจการผลิต การพยากรณ์ความต้องการ ซึ่งรวมถึงการจัดองค์การเพื่อการผลิต การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ การวางแผนกระบวนการผลิตและกำลังการผลิต การควบคุมการผลิตและระบบการบริหารคุณภาพ ต้นทุนการผลิตและการควบคุมต้นทุนการผลิต รวมถึงการบริหารและควบคุมซัพพลายเชน เช่น การเลือกทำเลที่ตั้ง การวางแผนผังสถานประกอบการ การขนส่ง การกระจายสินค้า และการจัดการสินค้าคงคลัง
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:09:18