0404201Inventory Management
การจัดการสินค้าคงคลัง
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, การจัดการโลจิสติกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-18:0059305C4034610    
อาจารย์: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 596
อาจารย์คุมสอบ:
  02 พุธ08:00-13:0059305C4034610    
อาจารย์: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-34-6
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 595
อาจารย์คุมสอบ:
  03 ศุกร์13:00-18:0059505C4035510    
อาจารย์: อาจารย์เฉลียว บุตรวงษ์
สำรองให้:การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313340-35-5
สอบปลายภาค: 18 ต.ค. 2562 เวลา 09:00 - 11:30 ตึก 05 ห้อง 597
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการพื้นฐานของสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง ระบบการควบคุมสินค้า คงคลัง ต้นทุนของสินค้าคงคลัง การตรวจนับจำนวนของสินค้าคงคลัง ระบบการสั่งซื้อที่ประหยัด ระบบบริหารคลังสินค้า การรวมความเสี่ยงด้านสินค้าคงคลัง การออกแบบและการจัดวางสินค้าคงคลัง หลักการทันเวลาพอดี ระบบการผลิตแบบผลักและดึง การคิดต้นทุนสินค้าคงคลัง การวัดประสิทธิภาพของสินค้าคงคลัง ตลอดจนวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้ในการควบคุมสินค้าคงคลัง
การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.254.12:22/9/2562 0:18:43