0640203Engineering Materials
วัสดุวิศวกรรม
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์13:00-16:00ศร.205ศร.C5047310    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13635
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13087
30-30-0
20-9-11
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 เสาร์13:00-16:00พฐ.32503C3022810    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 621 กลุ่ม 13641
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13104
20-18-2
10-4-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
โครงสร้าง สมบัติ การผลิต ผลผลิต การนำไปใช้ของวัสดุในงานวิศวกรรม โลหะ โพลีเมอร์ เซอรามิกส์ วัสดุผสม ผลึกโครงสร้างที่เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุวิศวกรรม การปรับปรุงและทดสอบสมบัติต่างๆของวัสดุวิศวกรรม
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    100.24.122.228:14/10/2562 22:28:51