คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-10:00สัตว์:72607C30310    
  ศุกร์12:00-13:00สัตว์:72607C      
  พฤหัสบดี09:00-10:00สัตว์:72607C      
อาจารย์: อาจารย์สู้ศึก ศิลป์จารุ
นายอนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช
นายภาณุ เอี่ยมต่อม
ดร.นนทศักดิ์ เปี่ยมผล
สำรองให้:สัตวศาสตร์ ปี 5 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 91863-0-3
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา

หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.173.57.202:16/9/2562 7:53:46