0757203
คอมพิวเตอร์กราฟิก
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์08:00-14:00520310C2502510    
อาจารย์: นางสาวอาริยา อัฐวุฒิกุล
สำรองให้:เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1334625-0-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีการออกแบบ61
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.172.100.232:16/9/2562 13:14:29