0722201
ความแข็งแรงของวัสดุ
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, การบริหารงานก่อสร้าง
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 จันทร์09:00-12:00Lab โยธา 407C2502510    
อาจารย์: อาจารย์วิมรรศนา อุนทะอ่อน
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1321825-0-25
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
วิศวกรรมก่อสร้าง 61,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    18.205.109.82:17/9/2562 5:54:41