0720406Construction Equipment and Method
เครื่องจักรกลและวิธีการก่อสร้าง
สังกัดวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, วิศวกรรมก่อสร้าง
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตอุเทนถวาย
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 อังคาร13:00-15:0080608C2552010    
อาจารย์: ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11156
วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 591 กลุ่ม 11157
25-3-22
25-2-23
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
ปริญญาตรี เทียบโอนสมทบ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  02 อาทิตย์13:00-15:0080608C1501510   CLOSED 
อาจารย์: ผศ.อภิวิชญ์ พูลสง
สำรองให้:วิศวกรรมก่อสร้าง ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1007115-0-15
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ลักษณะชนิด ประเภท ระบบการทำงานของเครื่องจักรกลงานก่อสร้าง ความสามารถและ ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิด หลักการคำนวณค่าใช้จ่ายและค่าเสื่อมราคาของเครื่องจักรกลแต่ละประเภท เครื่องจักรกลงานคอนกรีต และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การบำรุงรักษา
ก่อสร้าง 56
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    54.174.43.27:21/7/2562 15:38:51