0406106Computer Programming 2
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
สังกัดบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 0406105
รายวิชาต่อเนื่อง:0406208, 0406324
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  







คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พุธ08:00-12:0094109C3023710    
อาจารย์: อาจารย์วิภา ธนานันท์
สำรองให้:เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1313930-23-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
หลักการเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องค์ประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงวัตถุ หลักการเขียนโปรแกรมบนสภาพแวดล้อมแบบวินโดวส์ การจัดการกับข้อผิดพลาดในโปรแกรม ส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์สำหรับโครงสร้างข้อมูล ไลบรารีฟังก์ชัน การฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม
สารสนเทศบริหาร59
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 หรือ 096-5922813 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    34.236.190.216:22/8/2562 22:31:15