0653302Sensors and Transducers
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2560 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี10:00-12:00พฐ.32403C3331210    
  พฤหัสบดี13:00-16:00พฐ.32403L      
อาจารย์: อาจารย์อภิวัฒน์ จันโท
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 3 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 942130-30-0
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 จันทร์08:00-09:00พฐ.32403C2721610    
  พฤหัสบดี16:00-17:00พฐ.32403C      
  พฤหัสบดี17:00-20:00พฐ.32403L      
อาจารย์: อาจารย์อภิวัฒน์ จันโท
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 984427-20-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  03 เสาร์16:00-18:00AV31103C104610    
  เสาร์18:00-21:00พฐ.32403L      
อาจารย์: อาจารย์อภิวัฒน์ จันโท
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 1018110-4-6
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
คุณลักษณะของอุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณทางไฟฟ้า แสง ความร้อน ความดัน การเคลื่อนที่ การไหล ระดับของไหล ปฏิกริยาทางเคมี วงจรขยายและปรับสภาพสัญญาณ การนำอุปกรณ์ตรวจจับและตัวแปลงสัญญาณไปประยุกต์ใช้งาน
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    35.171.146.16:18/9/2562 5:54:13