0650301Safety Engineering
วิศวกรรมความปลอดภัย
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ศุกร์13:00-16:00AV31103C50252510    
อาจารย์: อาจารย์ศิริชัย สมแสน
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 4 ขึ้นไป รุ่น 581 กลุ่ม 9421
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 9844
31-13-18
15-8-7
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อาทิตย์19:00-22:00AV31103C50153510    
อาจารย์: อาจารย์บุญฤทธิ์ ปินตาสี
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 2 ขึ้นไป รุ่น 601 กลุ่ม 10181
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13104
20-2-18
30-11-19
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
ธรรมชาติของอุบัติภัย ความจำเป็นของการป้องกันอุบัติภัย โรคเนื่องจากการทำงาน การวางแผนเพื่อความปลอดภัย การวางผังโรงงาน การติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัย กฎหมายความปลอดภัย วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์กับความปลอดภัยเฉพาะด้าน การตรวจจับภัย ประมวลผลสั่งการในงานขนถ่ายพัสดุ การเชื่อมโลหะ การปฏิบัติงาน หม้อไอน้ำ ไซโล ไฟฟ้าสารพิษ สารไวไฟ วัตถุระเบิด องค์กรการบริหารความปลอดภัย การวิเคราะห์อุบัติเหตุ การจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:41:27