0640103Computer Programming
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สังกัดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมเกษตร
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
รายวิชาต่อเนื่อง:0654306, 0654306, 0654306
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
รายชื่อ  คำอธิบายรายวิชา ตามสาขาวิชา

 คณะ/สถาบันในส่วนกลางมหาวิทยาลัย จ.ชลบุรี
ปริญญาตรี ปกติ
กลุ่มวันเวลาห้องตึกเรียนที่นั่งสอบ(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี16:00-18:00พฐ.32303C45232210    
  ศุกร์09:00-12:00พฐ.32303L      
อาจารย์: อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13087
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 13098
15-10-5
30-13-17
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
  02 อาทิตย์07:00-09:00AV31103C30161410    
  อาทิตย์19:00-22:00พฐ.32303L      
อาจารย์: อาจารย์ทัศพันธุ์ สุวรรณทัต
สำรองให้:วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ปี 1 ขึ้นไป รุ่น 611 กลุ่ม 1310430-16-14
สอบปลายภาค:
อาจารย์คุมสอบ:
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ การทำงานร่วมกันระหว่าง ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ แนวคิดการประมวลผลข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาชั้นสูง พร้อมทั้งบทปฏิบัติการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชา
วิศวเกษตร56,วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์58,
หมายเหตุ
เรียน  C = Lecture  L = Lab  R = ประชุม  S = Self Study  T = ติว
หมวด  10 = วิชาการศึกษาทั่วไป  11 = พื้นฐานวิชาชีพ  12 = ชีพบังคับ  13 = ชีพเลือก  14 = เลือกเสรี
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.227.2.109:14/10/2562 17:36:23