ค้นหาและตรวจสอบข้อมูลการยืนยันสิทธิ์
ปีการศึกษา2562  / 1 2 3 
รหัสผู้สมัคร *
เลขบัตรประชาชน *
  

คำแนะนำ
1. กรอกรหัสผู้สมัคร 15 หลัก เช่น 6213403740023-0
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1100100000111
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 11:22:35