ค้นหารหัสผู้สมัคร
ชื่อ    นามสกุล    
จำนวนรายการที่ได้จากการค้นหาไม่เกิน   

คำแนะนำ
1. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร ที่มีชื่อหรือนามสกุลขึ้นต้นด้วย พิมพ์ ให้ป้อน พิมพ์*
2. ถ้าต้องการค้นหาผู้สมัคร ที่มีชื่อหรือนามสกุลลงท้ายด้วย ตา ให้ป้อน *ตา
3. ระบุจำนวนผลลัพธ์ของรายชื่อที่ต้องการ
4. กดปุ่ม เพื่อเริ่มทำการค้นหาตามเงื่อนไข
   
 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย - สกอ. - กยศ. - สมศ.
    นักศึกษาที่มีปัญหาในการใช้ระบบกรุณาติดต่อ
      081-9821881 ในเวลาราชการ

    
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : งานทะเบียนและวัดผล
    3.94.202.88:14/10/2562 10:12:33