Please select an item.

ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษา "ทุกคน" ทั้งผู้ที่มีงานทำ ไม่มีงานทำ อยู่ระหว่างเกณ์ทหาร และอยู่ระหว่างอุปสมบท กรอกข้อมูลความคืบหน้าของตนเองหลังจากสำเร็จการศึกษา และเพื่อให้ทางมหาวิทยาลัยฯ จะได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป
<< ประกาศ >>
ขณะนี้ระบบปิดรับการกรอกข้อมูลแล้วค่ะ
ชื่อผู้ใช้  : 

** ใส่ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน   :  

** ใส่รหัสผ่าน
      1. ไม่ได้จบการศึกษา ในปีการศึกษา 2559

     2. วัน เดือน ปีเกิด ไม่ใส่ "/" ตามรูปแบบที่กำหนด
     1. วิทยาเขตบางพระ ติดต่อเบอร์ 080-1009176, 081-9821881 หรือ 038-358201 ต่อ 8104, 8105

     2. วิทยาเขตอุเทนถวาย ติดต่อเบอร์ 084-0003393

     3. วิทยาเขตจันทบุรี ติดต่อเบอร์ 039-307261-4 ต่อ 117, 118

     4. วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ติดต่อเบอร์ 02-6922360-4 ต่อ 227,284